seznam podatkov (Ctrl + klik --> izberi več, Ctrl+Shift+End --> izberi vse)         //     seznam TAGov (indeksov)