urejanje zanimivosti in znamenitosti

NOV / EDIT / DELETE - ZANIMIVOST, INFORMACIJA - tbl_info - zanimivosti,informacije

dodaj / briši TAGe informacijam

--

NOV / EDIT / DELETE - TURISTIČNA ZNAMENITOST - tbl_znamenitosti - turistične znamenitosti, točke

dodaj / briši TAGe znamenitostim

--

EDIT / DELETE - JEDILNIK - tbl_jedilniki - jedilniki (NOV-ega določimo ko pošljemo email v katalogu jedi)

dodaj / briši TAGe jedilnikom

--

dodaj / briši TAGe

operacije katalog jedi in JEDILNIK

  • za nenodeljen SID določi JEDILNIK - nenodeljenemu SID določi Jedilnik (nato ga še popravi z EDIT)
  • --
  • Spremeni SID ime JEDILNIKA - spremeni IME SID session_id-ja / v Izboru_jedi in Jedilniku

    s tem se spremeni samo SID podatek v obeh - če želite spremeniti IME JEDILNIKa, to naredimo v EDIT opciji

  • --
  • brisanje SID - brisanje vseh jedi določenega SID session_id-ja (tbl_jedi_izbor)
  • --
  • RESET SESSION_ID - RESET SID session_id-ja / da lahko na novo določaš jedilnik (izbiranje jedilnika v KATALOGU)

operacije JEDI (tbl_jedi)