Za skupine

SPUST po MURI, znamenitosti Prlekije in kulinarika pri nas

Praznovanja

birme, rojstni dnevi, drugo - posebaj za vas

Kolesarjenje

z zemljevidi po ravninah Pomurja

Vinska kraljica SLO

iz turistične kmetije Na koncu vasi

MODRA FRANKINJA

Vpis:Suzana KOLBL /

Opisne besede: Franconier Noir, Blauer Lemberger, Blaufraenkischer, Blaufränkisch, frankovka, rdeèe vino, vrhunsko rdeèe


MODRA FRANKINJA

Vino je žive, temnorubinasto rdeèe barve, s sadnim vonjem in polnega okusa, je srednje moèno in uravnovešene kislosti. Vèasih je malce grobo. Kot mlado vino je nekoliko trpko, kar pa se z zorenjem vina izgubi.

Na turistièni kmetiji Na koncu vasi vam ponujamo lastno vrhunsko vino Modra frankinja.
Kot vsa rdeèa vina vsebuje tudi doloèeno kolièino flavonoidnih snovi, ki jim tudi zdravstvo priznava ugoden vpliv na zdravje in prepreèevanje kardiovaskularnih obolenj. Flavonidi so se pokazali kot uspešni na podroèju prepreèevanja in zaviranja rasti rakastih celic.

Trta je avstrijskega izvora iz Burgenlanda, razširjena tudi v Sloveniji zaradi znaèilnosti njene pridelave in odpornosti na bolezni, predvsem po pojavu trtne uši. Poznana je tudi pod imenom Blaufränkisch, ki ji ga je dodelila Ampelografska komisija leta 1875 v kraju Colmar. V Franciji jo poznajo kot Franconier Noir, v Nemèiji kot Blauer Lemberger, v Avstriji kot Blaufraenkischer (Blaufränkisch), reèemo ji tudi frankovka.

Oznaèuje jo: vršièek je odprt, gladek, zelen, rdeèe obrobljen; list je velik, krožen, trokrpen, pecljev sinus v obliki èrke U ali z robovi, ki se medsebojno prekrivajo, zgornji stranski sinusi v obliki V odprti, spodnji odsotni, izrazit rob; grozd je velik, piramiden, z dvema kriloma, srednje zbit; grozdna jagoda je velika, sferoidna, jagodna kožica je debela in èvrsta, poprhnjena, modro-èrne barve. Èas kaljenja je zgoden; Èas cvetenja je srednji; Èas zorenja je srednje-pozen. Ta trta je precej rustikalna in nima posebnih podoloških in klimatskih potreb; je rodovitna. Je odporna na zimsko zmrzal, vendar obèutljiva na spomladansko pozebo. Lahko se pojavi siva grozdna plesen (Botrytis cinerea). Dobro prenaša poglavitne kritosemenske bolezni.