Za skupine

SPUST po MURI, znamenitosti Prlekije in kulinarika pri nas

Praznovanja

birme, rojstni dnevi, drugo - posebaj za vas

Kolesarjenje

z zemljevidi po ravninah Pomurja

Vinska kraljica SLO

iz turistične kmetije Na koncu vasi

Ocenjevanje vin - prvak sorte

Vpis:Suzana KOLBL /

Opisne besede: prvak, vino, nagrada, ocena, degustacija


V Ljutomeru ocenjevali vina

Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer je v prostorih mestne hiše v Ljutomeru pripravilo že 14. ocenjevanje vinskih vzorcev. Komisija, ki so jo sestavljali enologi Cvetka Sakelšek (predsednica), Anton Vodovnik, Nada Bunderl Rus, Slavko Žalar, Katja Pevec Stajnko, Barbika Žuniè in Ernest Novak, je po mednarodni lestvici do 20 pozitivnih toèk ocenila 102 vzorca. Z najveè naslovi, kar z devetimi, se lahko pohvali Vinogradništvo družine Kos iz Kljuèarovcev v obèini Križevci, ki ima vinograde na Pavlovskem Vrhu. Kosovi so dobili za šipon, suhi jagodni izbor, letnik 2006, tudi najvišjo oceno celotnega ocenjevanja. Komisija mu je dala oceno 19,78.

V posameznih kategorijah so zmagali Vinogradništvo družine Kos iz Kljuèarovcev, in sicer v zvrsteh šipon, sauvignon, rumeni muškat, šipon - pozna trgatev, sivi pinot - pozna trgatev, kerner - pozna trgatev, laški rizling - izbor, šipon - suhi jagodni izbor, ostali zmagovalci po posameznih vinskih sortah pa so Marijan Pihlar iz Radomerja (laški rizling in muškat otonel), Franc Kolbl s Cvena (zeleni silvanec), Vinogradništvo Lipovec iz Cezanjevcev (rizvanec), Stanko Sodec iz Koprive (beli pinot), Emil Trop iz Lahoncev (renski rizling, chardonnay - pozna trgatev, sauvignon - pozna trgatev), Marjan Lipovec iz Radomeršèaka (traminec), Janko Magdiè iz Ljutomera (modri pinot), Suzana Kolbl s Cvena (modra frankinja), Milan Plemeniè (chardonnay - izbor), PRA - Vino Èurin Prapotnik s Koga (šipon - ledeno vino) in Štefan Krampaè iz Koprive (laški rizling - ledeno vino).


Miha Šoštariè

Dodatno: zraven prvaka sorte Modra frankinja 2007 polsuho, smo prejeli tudi zlato medaljo za Renski Rizling 2007, polsladek.

Èlanek: VEÈER, 10.4.2008