Za skupine

SPUST po MURI, znamenitosti Prlekije in kulinarika pri nas

Praznovanja

birme, rojstni dnevi, drugo - posebaj za vas

Kolesarjenje

z zemljevidi po ravninah Pomurja

Vinska kraljica SLO

iz turistične kmetije Na koncu vasi

Finance: Slovensko vino - nekaj drugaènega, eksotiènega

Vpis:Suzana KOLBL /

Opisne besede: vino, vinograd, belo, rdeèe, sommelie, pokušnja, degustacija


Èlanek: Finance

Slovensko vino - nekaj drugaènega, eksotiènega

V Los Angeles Timesu so Slovenijo oznaèili za obetajoèo novo pridelovalko žlahtne kapljice

V Londonu živeèa vinska poznavalka Jancis Robinson pravi, da so med Burgundijo, kot proizvajalko odliènih vin, in Slovenijo, moène vzporednice, piše Los Angeles Times. Gre za vinogradniška podroèja, s katerimi upravljajo mlajši, odloèni vinarji, ki sami tudi negujejo vino. Meni, da so slovenski vinarji dokaj anarhièni in individualni v uporabi hrastovih sodov, zato pa so po njenem slovenska vina bolj razpoznavna od vin veèine vinarjev v sosednji italijanski Furlaniji, in imajo velik potencial.

Pridelava vina že od èasa rimskega obdobja

Pieter Verheyde, vodilni sommelier v restavraciji Bastide v Hollywoodu, je slovenska vina odkril 2001. Kot pojasnjuje, je najbolj znano slovensko vinorodno obmoèje na Italijo mejoèa Primorska, Brda pa najbolj pomembno vinogradniško obmoèje na Primorskem. Podravje z vplivom Avstrije in Madžarske, in Posavje sta drugo in tretje najbolj pomembno vinorodno obmoèje v Sloveniji, vsa omenjena podroèja pa proizvajajo vino že od rimskega obdobja.

Družinska obrt

Danes so slovenski vinogradi veèinoma parcele, manjše od petih hektarjev, in so v družinski lasti. Le malo vinarjev na leto pridela veè kot pet tisoè zabojev vina, so še zapisali v Los Angeles Timesu. Dodajajo, da je vinarjenje tako za manjše pridelovalce trd boj. Še posebej, ker so izven meja za slovenska vina slišali le posamezni navdušenci, v trženje pa lahko investirajo le redki.

Med slovenskimi vini v ZDA najbolj poznana movia

Najbolj poznana in razširjena slovenska vina na tržišèu ZDA so vina movia, vinogradniške in vinarske družine Kristanèiè. Kot pojasnjuje Aleš Kristanèiè, so italijanska Collio (Brda) in slovenska Brda en vinska regija, birokratsko loèena v drugi svetovni vojni. Veliko lokalnih proizvajalcev vina, tudi Kristanèiè, ima tako vinograde na obeh straneh meja, kar vnaša nekaj zmede med porabnike, saj je vse - od sort grozdja, regije in mest - v obeh jezikih, italijanskem in slovenskem.

»Slovensko vino = egzotika«

Tudi Petra Eliasa, lastnika Liquid Wine & Spirits v Chatsworthu, Kaliforniji, so slovenska vina zasvojila. So vina z dobro kislostjo, ki gredo odlièno s hrano, veèino pa jih proda tako, da kupcem osebno razloži zakaj so posebna. »Rad imam razliène, eksotiène sorte, in to slovenska vina so«, poudarja.

Pridelava vina z umetniškim pridihom

Los Angeles Times v èlanku omenja tudi slovenskega vinarja Joška Gravnerja, ki vina macerira v amforah, zakopanih v zemljo do vratu. Kot meni George Cossette, eden od lastnikov trgovine z vinom v Los Angelesu, in navdušenec nad slovenskimi vini, Gravner odstranjuje èlovekovo poseganje in tako proizvodnjo vina pretvarja v minimalistièno umetnost.