Za skupine

SPUST po MURI, znamenitosti Prlekije in kulinarika pri nas

Praznovanja

birme, rojstni dnevi, drugo - posebaj za vas

Kolesarjenje

z zemljevidi po ravninah Pomurja

Vinska kraljica SLO

iz turistične kmetije Na koncu vasi

Renski rizling

Vpis:Suzana KOLBL /

Opisne besede: vino, sorta, ren, renski, rizling,


RENSKI RIZLING Po poreklu je iz renske divje trte. Ime izhaja iz besede "rieseln" - osipavati, saj je bila ena izmed lastnosti trte, da se je rada osipavala med cvetenjem. Iz sorte dobijo vino z najširšo paleto po okusu in cvetici od suhega, živahno mladega vina, do
Na naši turistièni kmetiji - Na koncu vasi - vam ponujamo lasten vrhunski Renski rizling.

Del smo ga tudi arhivirali v buteljkah, ponujamo ga tudi kot toèeno vrhunsko vino, del tega vrhunskega proizvoda pa sestavlja tudi naše deželno mešano vino
polnega težkega vina, s plemenito sladkobo kot posledico posebnega naèina in èasa trgatve. Lahko trdimo, da je renski rizling sorta, ki lahko v vinu združi harmonièno osebnost s sposobnostjo poèasnega staranja vina. Sorta je najbolj razširjena v severni Italiji, Avstraliji, Kaliforniji in državah zahodne Evrope. Zanimivo je da renskega rizlinga ne smejo gojiti v Franciji (razen Alzacije). V Sloveniji daje sorta vina èudovite sortne kakovosti. Poudariti pa je potrebno, da so nekateri kloni renskega rizlinga, ki slovijo po izredni rodnosti, smrt za kakovost tega vina. Ponovno je potrjeno, da je kakovost vina mnogo veè kot samorazmerje med sladkorjem in titracijskimi kislinami, da potrebuje kakovostno vino številne ekstraktne snovi, ki mu dajo telo, lahko hlapne sestavine pa cvetico, ki mu daje dušo. Sortne lastnosti so poudarjena kislina, polnost in znaèilna elegantna aroma ter plemenita diskretna cvetica.

Znaèilno vino renskega rizlinga je polno, zaokroženo, z znaèilno cvetlico in aromo ter ima dolgo življenjsko dobo.

 S staranjem njegova vrednost praviloma narašèa. Renski rizling daje v severnih conah najplemenitejša bela vina svetovnega slovesa. Velika prednost renskega rizlinga kot pozno dozerevajoèe sorte je v tem, da proti koncu dolge faze dozorevanja akumulira veliko sladkorja in pri tem ne izgubi veliko kislin. Je tudi dobra podlaga plemeniti gnilobi, ki napade že zrele jagode, kar daje osnovo za odlièna suha ali pa tudi sladka vina z naravnim nepovretim sladkorjem. Normalno dozorelo grozdje daje vina svetle do slamnato rumene barve z zelenim odtenkom. Vina jagodnega izbora so zlato rumene barve in dobijo s staranjem v steklenici znaèilno jantarno rumeno barvo. Mlado vino ima svežo - sadno aromo, ki spominja na cbet akacije, breskve, èešnje in pri višjih kakovostnih stopnjah na cimet, med ali marelico. Renski rizling je sorta, ki v vinu takoj razkrije vse napake vinarja in kletarjenja, preveè ali premalo žvepla, stari in neèisti sodi, slab biološki razkis; vse to prikrajša vsakega ljubitelja vina te sorte po zaželenem užitku.