Za skupine

SPUST po MURI, znamenitosti Prlekije in kulinarika pri nas

Praznovanja

birme, rojstni dnevi, drugo - posebaj za vas

Kolesarjenje

z zemljevidi po ravninah Pomurja

Vinska kraljica SLO

iz turistične kmetije Na koncu vasi

Hlajenje vinske kleti

Vpis:Suzana KOLBL /

Opisne besede: vino, pravilna temperatura vina, temperatura, hlajenje, toplotna črpalka, vinotoč, vinogradnik, vinogradništvo


Članek: VEČER - Kvadrati

Toplotna črpalka za hlajenje vinske kleti

Primerna temperatura prostora, v katerem vino shranjujemo, je pomembna za zorenje, negovanje in stanovitnost vina, tako naj bo temperatura v vinski kleti vse leto primerna glede na sorto vina, ki ga v njej hranimo.Z vzdrževanjem primerne temperature vinske kleti zmanjšujemo možnost oksidacije (kisanja) vina in obenem zagotavljamo, da bo vino obdržalo bistrost, svežino in cvetico.
Temperaturna nihanja v prostoru naj ne bi presegala 3 do 5 stopinj Celzija. Z vzdrževanjem primerne temperature prostora zmanjšujemo možnost oksidacije (kisanja) vina in obenem zagotavljamo, da bo vino zadržalo bistrost, svežino in cvetico. Priporočljivo temperaturo v vinski kleti lahko dosežemo na naraven način bodisi klet hladimo s hladilno napravo. Vendar pa vzdrževanje ustrezne temperature v vinski kleti na naraven način ni vedno preprosto. Da bi samodejno vzdrževali želeno temperaturo v kleti tudi v poletnih mesecih, je treba klet vkopati 3 do 5 metrov pod nivojem terena oziroma pod površino zemlje. V kleti, ki je vkopana samo dva metra pod zemljo, se temperatura lahko dvigne tudi preko 20 stopinj Celzija, letna temperaturna nihanja pa dosežejo tudi do 8 stopinj Celzija. Šele v kleti, ki je vkopana osem metrov, v poletnih mesecih dosežemo temperaturo od 12 do 14 stopinj Celzija, letna nihanja temperature pa ne presegajo 1,5 stopinje Celzija. "

Hlajenje s toplotno črpalko

Če se odločimo za hladilno napravo, je najpreprostejši način hlajenje s toplotno črpalko. Zunanja enota (kompresorski agregat) je nameščena zunaj objekta, uparjalnik pa v kleti. Za samodejno delovanje in vzdrževanje potrebne temperature v prostoru skrbi elektronska krmilna naprava. Če je razdalja med obstoječim hranilnikom toplote (HT) in mestom namestitve zunanje enote večja od desetih metrov, je potrebna izvedba z vodno povezavo med HT in prenosnikom toplote. Če pa razdalja med agregatom in obstoječim HT ni večja od desetih metrov, je smiselna izvedba s plinsko povezavo. Primeren prostor za vgradnjo toplotne črpalke z ločenim uparjalnikom in vodno povezavo pomeni prostor z minimalno prostornino 15 m3. Za hlajenje kleti, ki je v zemlji in kjer temperatura poleti ne preseže 22 stopinj Celzija, veljajo sledeče približne vrednosti za hladilno moč (tabela 1).

Če ne želimo samo hladiti prostora, lahko vgradimo celovit sistem za pripravo in hranjenje vina. Takšen sistem omogoča pretočno hlajenje mošta (temperatura od 5 do 10 stopinj Celzija), kontrolirano vrenje, zorenje in staranje mladega vina in izločanje vinskega kamna (stabilizacija pri temperaturi približno - 6 stopinj Celzija). Podhlajevanje vina je naravna pot izločanja kamna brez kemičnih dodatkov. Naprave so lahko kompaktne, postavljene zunaj objekta, ali pa ločene, da se zunaj objekta namesti samo kondenzator. V hladilni sistem je vključen tudi rezervoar hladilnega medija (akumulator hladu). Pri izbiri sekundarnega hladilnega medija je treba upoštevati njegovo temperaturo zmrzovanja, saj so delovne temperature pod 0 stopinj Celzija. Iz tega razloga se za sekundarni hladilni medij običajno izbere raztopina glikola in vode. Izkustvena vrednost hladilne moči je približno 1 watt na liter vina pri temperaturi uparjanja" - 12 stopinj Celzija.Dobro je vedeti

Za posamezna vina so priporočene naslednje temperature hranjenja:

- bela vina: od 10 do 12 stopinj Celzija,

- rdeča in mlada vina: 12 do 14 stopinj Celzija,

- težka rdeča vina: od 15 do 16 stopinj Celzija.

Bojan Grobovšek